Uroczyste podsumowanie konkursu -

„Koszulka Veolii do przygody” to konkurs przeznaczony dla pracowników wszystkich spółek z Grupy Veolia term, tj: Veolia Północ sp. z o.o., Veolia Południe sp. z o.o., Veolia Wschód sp. z o.o., Veolia Zachód sp. z o.o., Veolia Szczytno sp. z o.o. oraz Veolia term S.A.     

Zadaniem konkursowym było zrobienie zdjęcia w koszulce konkursowej podczas aktywności fizycznej lub w związku z promowaniem zdrowego trybu życia i przesłanie go poprzez formularz konkursowy. Celem była promocja wizerunku Veolii w miastach i regionach, gdzie znajdują się zakłady Grupy Veolia term, a także aktywizacja pracowników do aktywnego trybu życia.

W trwającym od 15 września do 15 grudnia 2023 roku konkursie fotograficznym pracownicy Grupy Veolia term nadesłali aż 846 zdjęć!

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a pracownicy wzajemnie się motywowali i chętnie uczestniczyli w różnych aktywnościach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, przesyłając zdjęcia m.in. z biegów, spacerów, jazdy na rowerze, wędkowania, gry w piłkę nożną czy koszykówkę.

W konkursie wyłoniono trzech zwycięzców w kategorii „Zdjęcie miesiąca”, którymi zostali: Paulina Hałupka z Veolii Południe, Marek Czernachowski z Veolii Południe oraz Katarzyna Gładek z Veolii Północ. W kategorii „Największe zaangażowanie” laureatką została Anna Wekwerth z Veolii Zachód, a w kategorii „Najbardziej zaangażowana spółka” zwyciężyła Veolia Zachód.

15 stycznia 2024 roku z udziałem członków zarządów spółek Grupy Veolia term uroczyście podsumowano konkurs.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim pracownikom dziękujemy za aktywny udział w konkursie!