lezajsk 1 -

W należącej do Veolii ciepłowni w Leżajsku został uruchomiony kocioł gazowy, który zapewnia energię dla obiorców przemysłowych i mieszkańców. To kolejna inwestycja zrealizowana przez Grupę Veolia term. Celem strategicznym jest całkowita dekarbonizacja, a w perspektywie neutralność klimatyczna.

W Leżajsku, w ciepłowni należącej do Veolia Wschód, uruchomiono nowy kocioł gazowy o mocy 2,77 MW w zabudowie kontenerowej oraz dwa – wcześniej oddane do użytku – kotły gazowe o mocy 2,71 MW i 2,64 MW. Wykorzystanie gazu w produkcji ciepła zmniejszy udział węgla w lokalnym miksie energetycznym i pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w mieście i okolicach.

– W dobie obecnych wyzwań klimatycznych transformacja ekologiczna jest dla Veolii celem nadrzędnym. Musi być ona przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, bezpieczny i dopasowany do lokalnych warunków. Każda podobna inicjatywa jest dla nas ważna. Pozwala z jednej strony zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, a z drugiej zwiększyć bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolia term.

Grupa zarządza sieciami ciepłowniczymi w 60-ciu polskich miastach. Transformacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie oraz dostosowanie ich do nowych wytycznych środowiskowych jest istotnym elementem strategii Grupy Veolia. Zakłada ona, że do 2030 roku w każdym z miast, w których działa, wyeliminowane zostanie spalanie węgla, a w 2050 roku osiągnięta zostanie neutralność klimatyczna.