20221206 093535 -

6 grudnia 2022 roku Veolia Zachód przystąpiła do Wrzesińskiego Klastra Zielonej Energii podczas uroczystego spotkania u Burmistrza Wrześni.

Wrzesiński Klaster Energii to inicjatywa zawiązana w sierpniu bieżącego roku przez 12 podmiotów, w tym władze gminy i powiatu wrzesińskiego. Jej celem jest dywersyfikacja źródeł energii w regionie, a także zintensyfikowanie i skonsolidowanie wytwarzania energii z OZE oraz wspieranie rozwiązań zmierzających do efektywnego zarządzania energią.

Veolia od 25 lat inwestuje w rozwój infrastruktury energetycznej w Polsce. Efektem tych działań jest tworzenie rozwiązań gwarantujących efektywne zarządzanie energią i jej stabilne dostawy dla społeczności lokalnych. Niezwykle istotny jest również komponent środowiskowy – realizowane inwestycje powodują stałe zmniejszanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Strategia Grupy Veolia w Polsce zakłada całkowite odejście od spalania węgla do 2030 roku w każdym z miast, gdzie Veolia prowadzi działalność. Celem Grupy w perspektywie 2050 roku jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. 

–  Przystąpienie Veolii Zachód do Wrzesińskiego Klastra Energii to kolejny przykład naszego podejścia do budowania współpracy z samorządami i lokalnym biznesem. Podobnie jak w innych miastach, także we Wrześni chcemy dywersyfikować źródła energii, a także zwiększać udział OZE w lokalnym miksie energetycznym aby jeszcze efektywniej zarządzać energią – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu, dyrektor generalny Veolii term, spółki tworzącej grupę, w skład której wchodzi między innymi Veolia Zachód. 

W dłuższej perspektywie członkowie klastra dążyć będą do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej. Jego działalność powinna wpłynąć na większą dostępność tańszej energii cieplnej i elektrycznej. Jest to uzależnione od planowanych do wprowadzenia programów dofinansowań zewnętrznych dla klastrów oraz innych form wsparcia, aktualnie procedowanych przez władze centralne w Polsce. 

Jednym z priorytetów działalności Veolii Zachód jest realizacja strategii transformacji ekologicznej przy współpracy z samorządami. Zależy nam na zapewnieniu większej efektywności energetycznej i poprawie jakości powietrza w mieście. Cieszę się, że dołączyliśmy do Wrzesińskiego Klastra  Zielonej Energii, w ramach którego będziemy aktywnym uczestnikiem realizującym projekty na rzecz lokalnych społeczności  – mówi Dariusz Musiał, prezes zarządu, Veolii Zachód. – Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się zmian legislacyjnych, które będą rozszerzać katalog form wsparcia i promocji rozwiązań klastrowych – dodaje. 

Członkostwo Veolii Zachód w strukturach wrzesińskiego klastra jest naturalną konsekwencją działań Grupy Veolia w Polsce, która aktywnie poszukuje nowych rozwiązań i inicjatyw, przekładających się na ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko. Działalność Grupy skupia się również na rozwijaniu zeroemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Udział w klastrze doskonale wpisuje się w działalność spółek skupionych w Grupie Veolia term, które dostarczają ciepło systemowe dla klientów w 60 miastach w Polsce. Dzięki temu są zbliżone do koncepcji funkcjonowania klastrów, czyli lokalnej współpracy na terenie jednego powiatu lub nie więcej niż pięciu sąsiadujących gmin. Taki model umożliwia efektywne dopasowywanie lokalnych miksów energetycznych do potrzeb i możliwości samorządów.