Modernizacja1 -

Jak było? Węgiel kamienny w 100%. Jak jest? Ponad 50% OZE, w tym biomasa i kogeneracja wykorzystująca biogaz z miejskiej oczyszczalni ścieków i gaz ziemny. Takie są efekty projektu Szafir zrealizowanego w Tarnowskich Górach przez Veolię Południe z grupy Veolia term.
Podstawowym celem było ograniczenie zużycia węgla oraz dywersyfikacja źródeł ciepła w tamtejszej ciepłowni. Dlatego kotłownię węglową zastąpiły kotłownia wodna opalana biomasą i jednostki kogeneracyjne opartych na silnikach gazowych. W efekcie powstał efektywny energetycznie system, który zaspokaja potrzeby własne zakładu i oczyszczalni ścieków (z której pozyskiwany jest biogaz) w zakresie energii elektrycznej.

Korzyści projektu prezentują się następująco:

  • ograniczenie zużycia energii pierwotnej: 90 177,71 GJ/rok
  • produkcja energii z nowych źródeł OZE: 54 000 MWh/rok
  • ograniczenie emisji CO2: 54 292,13 Mg CO2/rok


Tak właśnie podsumowano „Modernizację Roku” w opinii ekspertów branżowych i redakcji Nowa Energia. Takim tytułem właśnie został wyróżniony projekt Szafir. Do Oppenhaimera (7 Oscarów) jeszcze nam brakuje, jednak to drugie w ostatnich dniach wyróżnienie branżowe za realizowane przez spółki Veolii term projekty dekarbonizacyjne jest powodem do dumy!

Modernizacja2 -

fot. Nowa Energia