konferencja -

Skojarzona gospodarka energetyczna (CHP) to proces technologiczny, którego zastosowanie w elektrociepłowni pozwala na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Ostatni rok przyniósł zmianę definicji systemu efektywnego, która obecnie jest bardzo korzystna dla kogeneracji. Ta sprawia, że może być podstawą budowania efektywności systemu w perspektywie 2045 roku i właśnie temu ważnemu z perspektywy transformacji ciepłownictwa zagadnieniu była poświęcona XI Konferencja „Nowe kierunki kogeneracji”, która odbyła się w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2024 r. w Nowym Sączu.

W imieniu Grupy Veolia term w wydarzeniu zorganizowanym w Nowym Sączu uczestniczyli Edyta Żabczyńska, dyrektor ds. rozwoju i członek zarządu Veolii term oraz Wojciech Noga, prezes zarządu Veolii Południe.

Edyta Żabczyńska przedstawiła projekty kogeneracyjne, których realizacja jest częścią strategii dekarbonizacji Veolii term. Z kolei Wojciech Noga przybliżył uczestnikom specyfikę funkcjonowania małych ciepłowni, dzieląc się opinią o możliwości wykorzystania na szeroką skalę w tej kategorii podmiotów procesu kogeneracji. Wyjaśnił, co przeważyło, że wdrażając projekty dekarbonizacyjne zdecydowaliśmy się na określone technologie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za merytoryczne dyskusje.