IMG 0266 -

Transformacja ciepłownictwa to wyzwanie. Jednak smart podejście do tej kwestii przynosi wymierne korzyści. Pokazuje to projekt Malachit realizowany przez Veolię Zachód z Grupy Veolia term we Wrześni. Z dumą ogłaszamy, że został on wyróżniony nagrodą w konkursie „Liderzy Transformacji Energetycznej” przyznaną podczas Polskiego Kongresu Klimatycznego, który odbył się 19-20 marca 2024. w Warszawie.

Istotą projektu Malachit jest wymiana kotłów węglowych na opalane biomasą i gazem. Działanie realizowane na terenie ciepłowni Veolii Zachód obejmuje także budowę jednostki gazowo-olejowej (zrealizowana w 2023 roku), a kolejnym etapem inwestycji będzie kogeneracja gazowa. Tym samym pionierskie przedsięwzięcie pozwoli na wykorzystanie nowego rodzaju paliwa w już istniejących instalacjach. Efektem będzie obniżenie, niemal o połowę, niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza zakładającego budowę od podstaw nowego bloku.

Spółki Veolii term zamieniają istniejące rozwiązania w nowoczesne, bardziej ekologiczne. Dzięki temu oszczędzamy, lecz także pozytywnie wpływamy na środowisko. Zmiana rodzaju paliwa przyniesie roczną redukcję zużycia węgla o 5 700 ton rocznie i emisji CO2 o 11 700 ton. Zaletą projektu jest również skalowalność i możliwość wprowadzenia w innych lokalizacjach.

Projekt Malachit wpisuje się w strategię dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce zakładającą całkowite wyeliminowanie węgla i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Dziękujemy za nagrodę! 

materialy Polski Kongres Klimatyczny 2 -
materialy Polski Kongres Klimatyczny 1 -

fot. Polski Kongres Klimatyczny