PSME -

Veolia term dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii (PSME). Obecna na polskim rynku od 25 lat Grupa Veolia, dostarczająca m.in. ciepło systemowe mieszkańcom 60 polskich miast, konsekwentnie wdraża strategię dekarbonizacji. Rozwiązania z obszaru magazynowania energii są wykorzystywane w projektach realizowanych i planowanych przez grupę. Jednym z kluczowych elementów Ciepłowni Przyszłości, budowanej w Lidzbarku Warmińskim, są magazyny energii. Prezes Veolia Term Magdalena Bezulska będzie zasiadać w Radzie Programowej Stowarzyszenia.

Misją PSME jest wsparcie procesu transformacji polskiej energetyki. Magazyny energii są niezbędnym elementem budowy nowoczesnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego w Polsce. Obowiązujące regulacje prawne są niewystarczające, aby zarówno wspierać powstające modele biznesowe oparte o zastosowanie magazynów energii, jak i wpisać je w rynkowe mechanizmy stymulujące rozwój energetyki rozproszonej i odnawialnej. To zagadnienie ma szczególne znaczenie z uwagi na sytuację geopolityczną, gdyż magazyny energii są elementem budowy nowego systemu bezpieczeństwa energetycznego.

– PSME zrzesza podmioty i organizacje, które chcą wspierać transformację krajowego systemu energetycznego. Veolia term realizuje ambitne wyzwania dekarbonizacji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w swoich ciepłowniach. Chcąc włączać do miksu energetycznego spółki odnawialne źródła energii, konieczne będzie stosowanie magazynów energii, które będą kluczowym elementem domykania i optymalizacji systemów ciepłowniczych. Dlatego dołączamy do grona PSME i chcemy aktywnie uczestniczyć w jego pracach – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolii term i członkini Rady Programowej PSME.

– Veolia term to pierwszy członek Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii z obszaru energetyki cieplnej. To segment zwykle rzadko wymieniany w kontekście bezemisyjnej rewolucji energetycznej, a tymczasem, obok elektryczności, jest to jej drugi, niezwykle istotny filar. Unikalne kompetencje naszego nowego partnera w sferze zrównoważonego rozwoju opartego m.in. na ograniczaniu szkodliwego wpływu ciepłownictwa na środowisko oraz magazynowaniu energii cieplnej poszerzy spektrum legislacyjnej aktywności naszego Stowarzyszenia – powiedziała Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.