DSC02294 scaled 1 -

W ostatnim tygodniu lipca, po uzyskaniu koniecznych pozwoleń i skompletowaniu dokumentacji technicznej, rozpoczęła się realizacja najbardziej oczekiwanego projektu w Miasteczku Śląskim:

“Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym”. 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu województwa śląskiego. 


Wartość całej inwestycji to 12 132 898 zł przy dofinansowaniu na poziomie 75,36%.Generalnym wykonawcą zadania podstawowego została spółka DOMTOM  Plus sp. z o.o. z Łodzi jako lider Konsorcjum i zbuduje ponad 8 km sieci cieplnej.


Pierwszym zadaniem było szkolenie BHP, które odbyło się w dniu 30.07.2020 dla wszystkich pracowników realizujących powyższą inwestycję. Szkolenie przeprowadzono w Świetlicy Miejskiej w Miasteczku Śląskim z zachowaniem wszystkich wymogów związanych z COVID 19. Prowadzącymi szkolenie byli  pracownicy działu BHP Veolia Południe – Wojciech Sędzielowski i Adam Górniak. Uczestnikami szkolenia były również osoby nadzorujące całość projektu. Będziemy na bieżąco informować o dalszych działaniach w Miasteczku Śląskim.

DSC02294 1 -