Transformacja energetyczna gmin 1 -

Czy transformacja gmin może zwiększyć ich bezpieczeństwo energetyczne, gdzie szukać dofinansowania do projektów energetycznych w samorządach, czy dzięki zielonym inwestycjom można obniżyć koszty energii dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, jak firma energetyczna może zostać partnerem dla władz lokalnych – między innymi na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji „Transformacja energetyczna gmin – wyzwania i szanse”, którą 31 stycznia w Słupsku zorganizował Słupski Klaster Bioenergetyczny i Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii. Veolia term została partnerem wydarzenia. 

– Celem konferencji było przedstawienie dobrych praktyk w zakresie transformacji energetycznej polskich gmin wraz z prezentacją dostępnych technologii i źródeł ich finansowania. Uczestnicy doszli do wniosku, że konieczne jest wdrożenie długofalowych działań i inwestycji służących transformacji gminnego ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Omówiliśmy różne modele zaangażowania w ten proces jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw komercyjnych. Szczególną uwagę poświęciliśmy klastrom energii jako formatowi współpracy różnych podmiotów w celu realizacji inwestycji energetycznych – powiedziała Barbara Adamska, prezes PSME. 

Oprócz wykładów, w trakcie konferencji Organizatorzy zorganizowali wizytę studyjną w Słupskim Klastrze Bioenergetycznym, dającą możliwość obejrzenia realizowanych projektów dotyczących lokalnego wytwarzania i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz elektromobilności. 

– Wyzwaniem jest zapewnienie mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom ciepła i energii elektrycznej w akceptowalnych cenach. Veolia term współpracuje z samorządami lokalnymi, starając się zaproponować dla każdej lokalizacji optymalny miks energetyczny. Odpowiadamy na lokalne potrzeby, bierzemy pod uwagę specyficzne uwarunkowania. Nasze oferty są szyte na miarę lokalną – przekonuje Magdalena Bezulska, prezes Veolii term, firmy, która jest dostawcą energii w ponad 60 polskich miastach. 

Podczas konferencji wskazano, że współpraca firm energetycznych z lokalnymi podmiotami i samorządami może być jeszcze bliższa. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. zakłada powstanie do 2030 roku przynajmniej 300 klastrów energii, czyli obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. Na etapie opiniowania znajduje się projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zawierający wiele regulacji dotyczących klastrów energii. Równolegle z projektowanymi przepisami dotyczącymi klastrów energii trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie linii bezpośredniej. 

Koncepcja bezpośrednich linii energetycznych zakłada tańsze i bardziej efektywne korzystanie przez przemysł z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanej w pobliżu zakładów produkcyjnych. Budowa linii bezpośrednich ma przysłużyć się rozwojowi modelu energetyki rozproszonej, gdzie energia jest wytwarzana przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego.

– Szukamy możliwości i synergii pomiędzy infrastrukturą miejską a naszymi systemami ciepłowniczymi. Dążymy, aby produkując i dostarczając energię jednocześnie zazieleniać miasta, dbać o czyste powietrze, a dzięki temu zwiększać komfort mieszkańców. Dla nas – firmy będącej blisko samorządów – ważne jest, aby zrozumieć wyzwania, z którymi miasta spotykają się dziś. Efektywność energetyczna stanie się jeszcze popularniejszym trendem – projekty, dzięki którym będziemy mniej produkować i mniej emitować do atmosfery, a jednocześnie zaspokajać lokalne potrzeby energetyczne, będą coraz ważniejsze – podsumowuje dyskusję jeden z prelegentów słupskiej konferencji – Janusz Panasiuk, prezes zarządu Veolii Zachód, spółki zależnej Veolii term.