Szczytno konferencja 1 scaled e1719821020406 -
  • Produkcja ciepła i energii, gospodarka wodna, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wytwarzanie energii ze słońca czy kompleksowe projekty poza siecią ciepłowniczą – Veolia dostarcza szyte na miarę rozwiązania dla polskich samorządów.
  • Zielone Ciepło dla Szczytna – to referencyjny projekt współpracy ze wspólnotą mieszkaniową, który może być zrealizowany w całym kraju.

Veolia Szczytno, spółka z Grupy Veolia term, podpisała z lokalną wspólnotą mieszkaniową umowę na wykonanie instalacji podgrzewającej ciepłą wodę użytkową przy użyciu pomp ciepła. Prąd do urządzeń jest wytwarzany przez panele fotowoltaiczne. Wspólnota zyskała też możliwość generowania dodatkowych przychodów ze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, produkowanej przez panele PV zamontowane w ramach projektu. Zostaną one przeznaczone na inwestycje w częściach wspólnych. Inwestycja została w 50 proc. sfinansowana z programu Grant OZE.

Zielone Ciepło dla Szczytna to jeden z pierwszych i zarazem referencyjny projekt tego typu realizowany przez Veolię w Polsce. Jest dowodem na udaną współpracę spółki z lokalnym partnerem, w ramach której możliwe było pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania i kompleksowa realizacja inwestycji. W konsekwencji mieszkańcy otrzymali bezpieczną instalację, która w oparciu o odnawialne źródła energii zapewni przez lata dostawy ciepłej wody.

IMG 20240610 111937 398@ 1045262856 -


Veolia Szczytno angażuje się także w lokalne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Rozwija działalność społeczną, w ramach której organizuje wizyty edukacyjne dla uczniów miejskich szkół, bierze udział w Dniach Pszczoły oraz we współpracy z miastem jest zaangażowana w lokalne imprezy dla dzieci, dorosłych, takie jak Dzień Dziecka, Dni i Noce Szczytna, Wakacyjne Kino Familijne czy Senioriada.

Współpraca z partnerami lokalnymi jest jednym z obszarów działalności rozwijanym przez Grupę Veolia, obok standardowych dostaw ciepła i ciepłej wody. Z myślą o potrzebach wspólnot mieszkaniowych spółka stworzyła także specjalny kalkulator, ułatwiający przygotowanie ofert dla podmiotów chcących skorzystać z efektywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania, uwzględniających dofinansowanie inwestycji w ramach programu Grant OZE.

– Dla samorządów chcemy być partnerem energetycznym pierwszego wyboru. Dzisiaj prowadzimy działalność w blisko 60 miastach. W ramach realizowanych procesów dekarbonizacyjnych zmieniamy nasze ciepłownie, wdrażając w nich rozwiązania optymalne ekonomicznie i ekologicznie. Priorytetem jest stosowanie technologii przyjaznych środowisku i przynoszących korzyści mieszkańcom. Nasze podejście uwzględnia lokalne uwarunkowania i wyzwania, dzięki czemu przygotowujemy rozwiązania optymalne dla każdego samorządu – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

W Szczytnie Veolia posiada jednostki gazowe i węglowe o łącznej mocy zainstalowanej 33,9 MW. Veolia Szczytno sp. z o.o. jest podmiotem należącym do Veolii term i lokalnego samorządu.

– Veolia od wielu lat jest sprawdzonym partnerem dla naszego miasta, nie tylko w obszarze dostaw ciepła, lecz także wspólnej realizacji projektów dla mieszkańców. Oddanie do użytku nowoczesnej instalacji podgrzewania ciepłej wody opierającej się o pompy ciepła to dowód, że nasza współpraca rozwija się, obejmując kolejne obszary. Tego typu projekty przynoszą wiele korzyści. Są bezpieczne i efektywne, a dzięki temu mamy w Szczytnie coraz więcej zielonej energii. Przedsięwzięcia oparte o OZE istotnie przyczyniają się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności – ocenia współpracę z Veolią burmistrz Szczytna Stefan Ochman.

Spółki Veolii współpracę z samorządami rozwijają w wielu miastach.


– Kompleksowa oferta Grupy Veolia jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby lokalnych społeczności. Wierzę, że wkrótce będziemy mogli pochwalić się kolejnymi podobnymi realizacjami, jak te w Szczytnie czy w Opaleniu. Traktujemy je jako referencyjne, a wyniesione z nich doświadczenia będą podstawą do podejmowania podobnych działań na rzecz innych samorządów i wspólnot mieszkaniowych. Zależy nam na kompleksowych rozwiązaniach uwzględniających również pozyskanie dofinansowania w imieniu klienta na realizację inwestycji – dodaje Edyta Żabczyńska, dyrektor rozwoju, członek zarządu Veolii term.


W Opaleniu, w gminie Gniew, Veolia Północ, spółka z Grupy Veolia term, opracowała koncepcję, a następnie wykonała nowoczesną instalację ciepłowniczą zasilającą sześć budynków miejscowego Zespołu Szkół. Projekt polegał na zastąpieniu dotychczasowej kotłowni węglowo-pelletowej w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem opartym o odnawialne źródła energii (OZE), obejmującym kotły elektrodowe, pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. W efekcie powstała przyjazna środowisku, bezemisyjna instalacja, która zapewni ciepło i prąd dzieciom uczęszczającym do szkoły i przedszkola.


– Realizacja inwestycji w Opaleniu to kolejny etap dobrej współpracy Veolii z władzami Gniewa, a także modelowy przykład naszego podejścia, w którym każdorazowo uwzględniamy specyfikę projektu i jego otoczenia. Na wyzwania lokalnego samorządu odpowiedzieliśmy kompleksowo, przygotowując szyte na miarę rozwiązanie obejmujące koncepcję, projekt, generalne wykonawstwo i automatykę instalacji opartej o OZE. Istotny jest fakt, że obiektów takich jak gminna szkoła w Opaleniu są w Polsce tysiące, a wykonana przez Veolię Północ inwestycja pozwoliła nam zdobyć kolejne doświadczenia i referencje dla podobnych realizacji – mówi Janusz Panasiuk, prezes Veolii Północ.

Veolia Północ zrealizowała w ostatnim czasie również przełomowy w skali kraju projekt ciepłowniczy w Lidzbarku Warmińskim, gdzie powstała Ciepłownia Przyszłości. To zeroemisyjna instalacja oparta o wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła, w tym największy w Polsce gruntowy magazyn ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom energia w systemie ciepłowniczym na osiedlu Astronomów w całości będzie pochodzić z OZE. Zakład ogrzeje i dostarczy ciepłą wodę użytkową do mieszkań o łącznej powierzchni 28 tys. m2.


Z kolei w ramach procesu dekarbonizacji w Przasnyszu spółka oddała nowoczesną kotłownię gazową, która działa w systemie kogeneracyjnym, jednocześnie wytwarzając ciepło i energię elektryczną. Realizuje też we współpracy z miejskim MZGKiM projekt, w którym z zastosowaniem pomp ciepła, ciepło pozyskiwane jest ze ścieków oczyszczonych. To przykład na efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału i synergii z lokalnym przedsiębiorstwem, a w efekcie wdrożenia optymalnego dla danej lokalizacji rozwiązania energetycznego.


Strategia Grupy Veolia w Polsce ma na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych, która wiąże się z całkowitym odejściem Veolii od spalania węgla i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Od 2019 roku Veolia term realizuje wiele projektów odejścia od węgla w należących do niej zakładach. Obejmują one inwestycje, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymianę kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółki należące do grupy dywersyfikują miks paliwowy sukcesywnie zwiększając udział gazu, biomasy i odnawialnych źródeł energii. W efekcie jej wdrożenia m.in. powstają efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w miastach, w których spółki z grupy Veolia term prowadzą swoją działalność.

– Opierając się na naszych kompetencjach poszukujemy możliwych synergii, na przykład w zakresie połączenia produkcji energii i gospodarki wodnej. Chcemy osiągać wymierne efekty w postaci realnego zmniejszenia wpływu instalacji na środowisko naturalne przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw zielonego ciepła dla mieszkańców. Tak jak na przykład w Szczytnie, gdzie dzięki nowoczesnej kotłowni zmniejszyliśmy udział węgla w lokalnym miksie energetycznym. To konkretne korzyści dla społeczności lokalnej. Nasza oferta jest kompleksowa i coraz częściej wychodzimy z nią także poza ciepłownie – podsumowuje Magdalena Bezulska.