Gniew Opalenie 1 -

Veolia Północ z Grupy Veolia term opracowała koncepcję, a następnie wykonała nowoczesną instalację ciepłowniczą zasilającą sześć budynków Zespołu Szkół w Opaleniu w gminie Gniew. Projekt polegał na zastąpieniu dotychczasowej kotłowni węglowo-pelletowej w pełni zautomatyzowanym rozwiązaniem opartym o odnawialne źródła energii (OZE), obejmującym kotły elektrodowe, pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. W efekcie powstała przyjazna środowisku, bezemisyjna instalacja, która zapewni ciepło i prąd dzieciom uczęszczającym do szkoły i przedszkola. 

Inwestycja w Opaleniu stanowi dla Veolii term kolejny referencyjny projekt współpracy z samorządem, który potwierdza kompetencje spółki w realizacji projektów dekarbonizacyjnych dla lokalnych społeczności.  

Gniew Opalenie 1 -

Od kilku lat władze gminy Gniew mierzyły się z problemem wymiany starej kotłowni węglowo-pelletowej o mocy 200 kW w gminnym Zespole Szkół w Opaleniu. Istotnym problemem, który utrudniał proces inwestycji, był brak sieci ciepłowniczej i gazowej. W ramach współpracy z gniewskim samorządem Veolia Północ opracowała koncepcję bezemisyjnej, opartej o OZE i w pełni zautomatyzowanej kotłowni, która pozwala na oszczędności ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkoły i przedszkola. 

Dla samorządów chcemy być partnerem energetycznym pierwszego wyboru. Dzisiaj prowadzimy działalność w ponad 60 polskich miastach. W ramach realizowanych procesów dekarbonizacyjnych zmieniamy nasze ciepłownie, wdrażając w nich rozwiązania optymalne ekonomicznie i ekologicznie. Naszym priorytetem jest stosowanie technologii przyjaznych środowisku i przynoszących korzyści mieszkańcom. Opierając się na naszych kompetencjach z szeroką ofertą energetyczną wychodzimy też poza nasze zakłady – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolii term. – Realizacja inwestycji w Opaleniu to kolejny etap dobrej współpracy Veolii z władzami Gniewa, a także modelowy przykład naszego podejścia, w którym każdorazowo uwzględniamy specyfikę projektu i jego otoczenia. Na wyzwania lokalnego samorządu odpowiedzieliśmy kompleksowo, przygotowując szyte na miarę rozwiązanie obejmujące koncepcję, projekt, generalne wykonawstwo i automatykę instalacji opartej o OZE. Istotny jest fakt, że obiektów takich jak gminna szkoła w Opaleniu są w Polsce tysiące, a wykonana przez Veolię Północ inwestycja pozwoliła nam zdobyć kolejne doświadczenia i referencje dla podobnych realizacji – dodaje. 

Nasza współpraca z Veolią od dłuższego czasu rozwija się bardzo dobrze. Oprócz zapewnienia stabilnych i pewnych dostaw ciepła, spółka angażuje się również w projekty skierowane do naszych mieszkańców. Tak właśnie wyobrażam sobie partnerstwo samorządu i biznesu. W przypadku Zespołu Szkół w Opaleniu wymiana instalacji ogrzewającej była dla nas coraz bardziej palącym problemem. Zainstalowanie nowego systemu opartego o odnawialne źródła energii przyniosło nam wiele korzyści, w tym całkowite wyeliminowanie paliwa węglowego, pełną redukcję emisji i w konsekwencji czystsze powietrze, którym będą oddychać dzieci i mieszkańcy. Co równie istotne – nowa instalacja przyniesie obniżkę kosztów ogrzewania w stosunku do ostatniego sezonu grzewczego – mówi Maciej Czarnecki, burmistrz miasta i gminy Gniew.

Projekt w Zespole Szkół w Opaleniu polegał na zastąpieniu dotychczasowej kotłowni węglowo-pelletowej rozwiązaniem w pełni zautomatyzowanym, bezemisyjnym opartym o odnawialne źródła energii (OZE). Zakres prac zrealizowanych przez Veolię Północ obejmował następujące elementy: koncepcję, projekt, obliczenia efektywności, porównanie do innych rozwiązań, oszacowanie kosztów eksploatacji i zwrotu z inwestycji, generalne wykonawstwo, zdalne zarządzanie systemem. 

– W pierwszym etapie podzieliliśmy istniejący duży obieg ciepła na mniejsze, oparte o OZE. Dla większych obiektów zastosowano kotły elektrodowe o łącznej mocy 110 kW, a dla mniejszych pompy ciepła o łącznej mocy 24 kW. Na wszystkich dachach szkoły rozmieszczono instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 140 kWp. Rozwiązanie to pozwoli na samobilansowanie się systemu. Dodatkowo w salach lekcyjnych zastosowano czujniki umożliwiające uzyskanie oszczędności ciepła minimum 15%. Z kolei w sali gimnastycznej zostały zamontowane nagrzewnice pozwalające na szybkie nagrzanie pomieszczenia bezpośrednio przed zajęciami. Cały system jest w pełni zautomatyzowany i pozwala na efektywne zarządzanie ciepłem. Po zakończonej inwestycji Veolia Północ będzie zdalnie zarządzać systemem i go nadzorować – wyjaśnia Janusz Panasiuk, prezes Veolii Północ.