zdjecie Przasnysz 1 -

Pod koniec kwietnia spółka z Grupy Veolia term – Veolia Północ – podpisała z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przasnyszu list intencyjny dotyczący współpracy w celu optymalnego wykorzystania lokalnych zasobów i efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego. Sygnatariusze listu zadeklarowali działania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i redukcję zużycia energii oraz zwiększenie efektywności systemu.

Od ponad roku w Przasnyszu funkcjonuje nowoczesna kotłownia gazowa o łącznej mocy 8,4 MW. Instalacja działa w systemie kogeneracyjnym, w ramach którego jednocześnie wytwarza ciepło i energię elektryczną. Taki model funkcjonowania ciepłowni przekłada się na zmniejszenie zużycia węgla oraz ogranicza emisję m.in. dwutlenku węgla, tlenków siarki. Mieszkańcy Przasnysza oddychają czystszym powietrzem.

Proces dekarbonizacji w Przasnyszu rozpoczął się w 2018 roku. W miejsce istniejącego kotła olejowego zainstalowano kocioł biomasowy o mocy 1,6 MW, który opalany jest pelletem. W skład systemu technologicznego wchodzą także trzy silosy magazynowe o pojemności około 20 ton każdy. Co więcej, na dachu ciepłowni zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 14,56 kWp, aby częściowo osiągnąć samodzielność energetyczną zakładu.

Kolejne etapy dekarbonizacji ciepłowni w Przasnyszu wpisują się w strategię Grupy Veolia w Polsce, która zakłada całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

zdjecie Przasnysz 1 -