IMG 5462k -

21 grudnia br. w Przasnyszu oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie nowa kotłownia gazowa należąca do Veolia Północ, spółki z Grupy Veolia term. Ciepłownia działająca w systemie kogeneracyjnym będzie jednocześnie wytwarzać ciepło i energię elektryczną.
Łączna moc nowej instalacji, opartej o trzy kotły zasilane gazem, osiągnie moc 8,4 MW. 

Uruchomiona w Przasnyszu kotłownia jest kolejnym istotnym etapem realizacji strategii, której celem jest dekarbonizacja systemów ciepłowniczych i całkowite odejście Veolii od spalania węgla do 2030 roku.

Rozpoczęcie działalności przez ciepłownię wpłynie na ograniczenie zużycia węgla, wykorzystywanego do tej pory jako paliwo w istniejącym zakładzie ciepłowniczym

Strategia spółki zakłada, że efektem procesu dekarbonizacji   będą instalacje, które są efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku. Zwiększanie udziału niskoemisyjnych źródeł energii w lokalnym miksie energetycznym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza.

–  Naszą odpowiedzią na obecne wyzwania klimatyczne jest konsekwentna transformacja ekologiczna. Dlatego planem Veolii w Polsce jest dekarbonizacja do 2030 roku, a do 2050 osiągnięcie neutralności klimatycznej.W Polsce dotyczy to ponad 60 miast, gdzie spółki grupy Veolia term dostarczają ciepło mieszkańcom. Kluczem do sukcesu są działania  realizowane w ramach transformacji gwarantujące bezpieczeństwo dostaw ciepła. Dlatego w każdej z lokalizacji bierzemy pod uwagę lokalne uwarunkowania i dopasowujemy do nich nasze działania, tak jak dzisiaj w Przasnyszu. – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Nowa ciepłownia w Przasnyszu została oddana do użytku po 19 miesiącach od rozpoczęcia budowy. Jej łączna moc wynosi 8,4 MW. Składają się na nią trzy kotły zasilane gazem, każdy o mocy 2,8 MW. Dokonano już uruchomienia elektrociepłowni, która będzie działała w systemie kogeneracji. To proces technologiczny pozwalający na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego (CHP Combined Heat and Power). Taki sposób funkcjonowania ciepłowni przełoży się na zmniejszenie zużycie węgla, paliwa używanego dotychczas do wytwarzania ciepła. Wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla, tlenki siarki oraz do powietrza, którym oddychają mieszkańcy Przasnysza.

Zmiany dekarbonizacyjne w ciepłowni w Przasnyszu rozpoczęły się w 2018 roku, kiedy rozpoczęto innowacyjną modernizację istniejącego kotła olejowego. W jego miejsce zainstalowano kocioł biomasowy o mocy 1,6 MW, który opalany jest pelletem. W skład funkcjonującego systemu technologicznego wchodzą także trzy silosy magazynowe o pojemności około 20 ton każdy. Wdrożenie elementu biomasy pozwoliło na zmniejszenie ilości spalanego miału węglowego oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

W listopadzie na dachu nowej ciepłowni rozpoczęto prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej. Instalacja o mocy 14,56 kWp będzie produkować w ciągu roku 13,8 MW całkowicie zielonej energii elektrycznej.

– W Przasnyszu po raz kolejny pokazaliśmy, że dobra współpraca z samorządem i uwzględnienie jego potrzeb przynosi wymierne, środowiskowe i ekonomiczne korzyści dla lokalnej społeczności. Cieszymy się, że w ciągu półtora roku mogliśmy osiągnąć tak znaczącą jakościowo zmianę w zakresie dywersyfikowania źródeł energii. Odchodzimy od węgla na rzecz nowoczesnego systemu wytwarzania energii, dodatkowo zwiększając udział OZE poprzez wzbogacenie ciepłowni o instalację fotowoltaiczną – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu i dyrektor generalna Veolia term. – Przasnysz to, obok m.in. Lidzbarka Warmińskiego czy Tarnowskich Gór, kolejny przykład udanego partnerstwa, opartego na zrozumieniu potrzeb i dostarczaniu rozwiązań energetycznych dopasowanych do oczekiwań społeczności lokalnych – dodaje Magdalena Bezulska.

Obecność firmy Veolia jest wartością dodaną w naszym mieście. Jednostki Samorządu Terytorialnego związanego z miastem korzystają z ciepła systemowego i dzięki temu nie zatruwają powietrza własnymi instalacjami. Współpraca  z firmą Veolia jest na najwyższym poziomie i cieszę się, że mamy takiego partnera do współpracy w naszym mieście mówi Łukasz Chrostowski , burmistrz Przasnysza

Kogeneracja pozostaje jednym z kluczowych kierunków transformacji systemów ciepłowniczych. Nowa jednostka kogeneracyjna w Przasnyszu składa się z silnika kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 1 MW i 1,163 MW mocy cieplnej. Sprawność układu zakładana jest na poziomie powyżej 88 proc. Wysoka efektywność procesu kogeneracji oznacza mniejsze zużycie paliw gazowych, co przekłada się na mniejsze oddziaływanie na środowisko. – Technologia kogeneracji, wykorzystana w tej kotłowni, pozwala na jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Dzięki temu z tej samej ilości paliwa powstaje więcej energii, co poprawia efektywność produkcji i pozytywnie wpływa na ochronę środowiska. – wyjaśnia Janusz Panasiuk, prezes zarządu Veolia Północ.