pipes e1540761196373 -

Veolia Energia Polska S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa ogłasza przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego na realizację tematu: Remont kotłów i odtworzenie elementów ciśnieniowych kotłów na obiektach ciepłowniczych spółek Grupy Veolia term na lata 2018-2020

Nr przetargu: : DP/VCUW/PW/13/2017

Szczegółowe informacje na temat wyżej opisanego przetargu znajdują się w poniżej załączonym pliku.