image2 -

Veolia Szczytno, spółka należąca do Grupy Veolia term i samorządu Szczytna, zainaugurowała funkcjonowanie kotłowni gazowej, która będzie nowym źródłem ciepła dla mieszkańców miasta. Instalacja na terenie ciepłowni w Szczytnie osiągnie moc prawie 6 MW. Nowa kotłownia przyczyni się do dekarbonizacji, czyli zmniejszy udział węgla w lokalnym miksie energetycznym. Jako niskoemisyjne źródło pozytywnie wpłynie na jakość powietrza w Szczytnie.

Strategia Veolia term zakłada transformację zarządzanych przez nią sieci w efektywne energetycznie i przyjazne środowisku. Inauguracja funkcjonowania instalacji oznacza zakończenie pierwszego etapu dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Szczytnie. 

W dobie obecnych wyzwań klimatycznych, transformacja ekologiczna jest dla Veolii celem nadrzędnym. Ta transformacja musi być jednak przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, bezpieczny i dopasowany do lokalnych warunków. Dzisiejsze oddanie do użytku nowej kotłowni gazowej w Szczytnie jest ważnym etapem w realizacji powyższego celu. Zgodnie z naszą przyjętą strategią planujemy odejście od węgla do 2030 roku. Cieszę się, że wspólnie z miastem możemy podejmować działania na rzecz zielonej transformacji. To ważna dla nas inicjatywa, zmniejszająca nasz wpływ na środowisko oraz zwiększająca bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Transformacja dotychczasowych systemów ciepłowniczych spółek należących do Veolii term na efektywne energetycznie, dostosowanie ich do nowych wytycznych środowiskowych jest istotnym elementem strategii. Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych wiąże się z koniecznością dostosowania ciepłowni spółki do nowych standardów emisyjnych, poprzez ich modernizację i zróżnicowanie paliw.

Od początku naszej obecności w Szczytnie inwestujemy w nowoczesne technologie i ekologiczne systemy. Naszym celem jest zmiana systemu miejskiego ogrzewania tak, aby ostatecznie móc całkowicie zlikwidować niską emisję, zmniejszając zużycie węgla w naszym zakładzie. Dzisiaj w Szczytnie wykonaliśmy duży krok w tym kierunku – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolia term. – Nowa instalacja pozwoli zaoszczędzić w ciągu roku 1139 ton węgla oraz zredukować emisję CO2 o 852 tony – dodaje. 

Strategia dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w Szczytnie zakłada kolejne etapy: dalszą modernizację kotłowni i w ciągu najbliższych 8 lat całkowite odejście od spalania węgla.