2a -

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, jak również w trosce o środowisko, Spółki Grupy Veolia
w Polsce zdecydowały się wdrożyć Platformę Zakupową – narzędzie, które będzie podstawowym
środkiem komunikacji z dostawcami/wykonawcami w trakcie procesu zakupowego.
Oznacza to, że cały proces od kwalifikacji dostawcy, poprzez ofertowania i oceny ofert prowadzony
będzie w sposób elektroniczny, zapewniając zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych
standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
Platforma Zakupowa zostanie uruchomiona z dniem 02.03.2020 r. a więc dla wszystkich
postępowań ogłoszonych od tego dnia wszystkie oferty na te postępowania powinny być składane
przez Państwa poprzez platformę.

Platforma Zakupowa MarketPlanet umożliwia dostawcom/wykonawcom:
• rejestrację w systemie,
• przystąpienie do zapytania ofertowego,
• podgląd zapytania ofertowego wraz z całą dokumentacją,
• zapisanie i złożenie oferty wraz z załącznikami,
• zadanie pytania operatorowi prowadzącemu zapytanie ofertowe,
• udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez operatora,
• uczestniczenie w aukcji elektronicznej,
• kwalifikacja
Procedura ofertowania wymagać będzie wcześniejszej rejestracji w bazie dostawców/wykonawców
OnePlace: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
Ze swojej strony zachęcamy Państwa do rejestracji w strefie biznesowej OnePlace już teraz, gdyż
zyskujecie Państwo możliwość darmowego poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców.
Dodatkowa przewaga to podanie całej swojej gamy materiałów i /lub usług oferowanych przez
Państwa firmę poprzez własne przypisanie do określonych grup materiałowych i/lub usługowych.
Wytyczne odnośnie rejestracji Państwa firmy na platformie znajdują się na stronie
https://promo.marketplanet.pl/veolia.
Aby zarejestrować się na platformie One Place koniecznym jest posiadanie dostępu do Internetu oraz
przeglądarki pozwalającej na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie. Wsparcie w
procesie rejestracji oraz wszystkich innych czynnościach na Platformie po składanie ofert mają
Państwo zapewnione poprzez infolinię Marketplanet OnePlace:
Pod numerem telefonu: (+48) 22 576 87 90

lub też mailowo pod adresem: oneplace@marketplanet.pl

2a -