AT7 7610 Easy Resize.com -

5 kwietnia Veolia Północ, spółka z grupy Veolia term, uruchomiła w Świeciu nową kotłownię gazową. System oparty jest o trzy kotły, każdy o mocy 2,8 MW. Energią wytwarzaną przez nową instalację będą zasilane osiedla mieszkaniowe w Świeciu, przy ulicach Sobieskiego i Łokietka.

Uruchomienie kotłowni przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców. Mniejszy udział węgla w lokalnym miksie energetycznym pozytywnie wpłynie na jakość powietrza. W 2024 roku planowane są kolejne inwestycje w Świeciu.

Strategia Veolii w Polsce zakłada pełną dekarbonizację swoich ciepłowni do 2030 roku. Konsekwencją jej wdrożenia będą efektywne energetycznie i jednocześnie przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze w ponad 60 miastach, gdzie spółki z grupy Veolia term prowadzi swoją działalność. 

Odpowiedzią Grupy Veolia w Polsce na wyzwania klimatyczne jest konsekwentna dekarbonizacja systemów ciepłowniczych, która obejmuje modernizację źródeł ciepła i dywersyfikację miksu paliwowego. Projekty te realizujemy we współpracy z samorządami, gdyż lokalna synergia pozwala w optymalny sposób podnosić efektywność energetyczną sieci ciepłowniczej. Udana współpraca przynosi wszystkim partnerom korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Kluczem do sukcesu jest podejmowanie w ramach transformacji energetycznej takich działań, które gwarantują bezpieczeństwo dostaw ciepła. Dlatego wspólnie z partnerami samorządowymi każdorazowo poszukujemy indywidualnie dobranych rozwiązań, co znajduje odzwierciedlenie w wyborze technologii oraz paliwa, które w danej lokalizacji zastąpią węgiel. Po raz kolejny możemy pochwalić się udanym wdrożeniem, tym razem z jego efektów skorzystają mieszkańcy Świecia – mówi Magdalena Bezulska, prezes Veolia term.

Od 2019 roku Veolia Północ realizuje wiele projektów obejmujących dekarbonizację należących do niej zakładów oraz inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisji CO2 związanej z produkcją energii. Proces obejmuje sukcesywną wymiana kotłów węglowych, podstawowego dotychczas źródła energii. Spółka buduje mix paliwowy oparty o gaz, biomasę i OZE. Jego elementem jest budowa kotłowni gazowej w Świeciu, wyposażonej w trzy kotły gazowe Bosch UT-M 24, każdy o mocy 2,8 MW. 

– Zakończony etap inwestycji przyniesie korzyści mieszkańcom. Wiąże się ze zmniejszeniem zużycia węgla, a w konsekwencji także emisji CO2 i innych związków. Dlatego ta decyzja przyniesie korzyści dla społeczności Świecia – mówi Janusz Panasiuk, prezes Veolia Północ, do której należy ciepłownia w Świeciu. – Odejście od węgla jest wskazane z wielu powodów i Veolia będzie konsekwentnie realizować strategię dekarbonizacji swoich zakładów. W przyszłym roku w Świeciu będziemy kontynuować ten proces – dodaje. 

Veolia Północ w 2024 rok planuje kolejne inwestycje w Świeciu. Obejmą one budowę systemu kogeneracji, czyli rozwiązania umożliwiającego jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej, a także budowę kotłowni biomasowej o mocy 3 MW. Instalacja kogeneracyjna w Świeciu oparta będzie o silnik o mocy elektrycznej 2 x 1,2 MW i 1,297 MW mocy cieplnej. 

– Kogeneracja poprawia standardy ekonomiczne i ekologiczne, bowiem jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa niezbędnego do produkcji. Dodatkowo, gdy paliwo węglowe zastąpimy na przykład biomasą, to uzyskamy wielowymiarowy efekt. Mniejsza emisja CO2, połączona z wyższą wydajnością systemu ciepłowniczego, jest najlepszym antidotum na wyzwania, wobec których stają samorządy i firmy ciepłownicze. W Świeciu właśnie uczyniliśmy pierwszy krok, aby się z nimi zmierzyć, uruchamiając kotłownię gazową częściowo zastępującą węgiel. Kolejny, w postaci uruchomienia systemu kogeneracji zamierzamy uczynić w przyszłym roku – komentuje Janusz Panasiuk.

Niezmiennym celem działań samorządu w Świeciu jest zagwarantowanie naszym mieszkańcom bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. W niespokojnie obecnie czasach jest to priorytetowe wyzwanie. Otwarcie przez Veolię nowej instalacji przybliża nas do realizacji naszych zamierzeń. Co więcej, nowa kotłownia niesie z sobą także wiele korzyści środowiskowych, wpływając tym samym pozytywnie na komfort życia mieszkańców Świecia mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.