1 1 scaled 1 -

Zarząd Veolia Południe 7 sierpnia podpisał Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Spółka pozyskała ponad 4 miliony złotych dofinansowania na projekt modernizacji sieci cieplnych w Trzebini. Samo wsparcie wynosi ponad 70% wartości całego zadania. Projekt ma na celu wymianę trzech kilometrów sieci ciepłowniczej oraz zmianę trasy sieci na tereny zurbanizowane i rozwojowe , celem podłączenia nowych klientów. 

Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2022 roku, a wymieniane odcinki sieci będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji. 

1 -