DSC 1032 Copy Easy Resize.com -

Mniejsze zużycie węgla oraz redukcja emisji dwutlenku węgla, co przełoży się na czystsze powietrze dla mieszkańców miasta – to będą główne efekty projektu dekarbonizacji źródeł ciepła w Krotoszynie. Zakończenie prac realizowanych w latach 2023-2024 spowoduje, że ponad 25 proc. ciepła będzie produkowane w oparciu o niskoemisyjne paliwo gazowo-olejowe. Nowa instalacja ograniczy roczne zużycie węgla o 2100 ton oraz obniży emisję dwutlenku węgla o 4400 ton, czyli o ilość, którą rocznie wiążą około 102 hektary lasu.

16 czerwca 2023 roku Veolia term zainaugurowała w Krotoszynie projekt Amber. W pierwszym etapie na terenie ciepłowni należącej do Veolii Zachód zostanie zamontowany kocioł gazowo-olejowy o mocy 2,8 MWt. W ramach przedsięwzięcia zainstalowano także układ ORC o mocy 0,125 MWe. Przewidziana jest także budowa układu kogeneracji o mocy 1,1 MWt.

Modernizacja systemów ciepłowniczych jest elementem strategii dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce, której celem jest całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku. 

W 2019 roku Veolia term rozpoczęła realizację projektów dekarbonizacyjnych w należących do niej zakładach. Grupa prowadzi inwestycje, których głównym celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla związanej z produkcją energii. W ramach tego procesu sukcesywnie wymienia kotły węglowe i dywersyfikuje miks paliwowy, zwiększając udział niskoemisyjnych paliw, takich jak gaz, olej, biomasa i innych odnawialne źródła energii. W efekcie w miastach, w których spółki z grupy prowadzą swoją działalność, powstają efektywne energetycznie i przyjazne środowisku instalacje ciepłownicze. Przynoszą wiele korzyści społecznościom lokalnym, w tym czystsze powietrze i większe bezpieczeństwo dostaw ciepła.  

– Inwestycja w Krotoszynie to kolejny krok, który stawiamy w procesie dekarbonizacji lokalnych ciepłowni. Co niezwykle istotne, nasze inwestycje prowadzimy w ścisłej współpracy z samorządami, dzięki czemu w każdym mieście rozwiązania Veolii odpowiadają na potrzeby ich mieszkańców. W efekcie powstają nowoczesne instalacje ciepłownicze, które są przyjazne środowisku i jednocześnie przynoszą lokalnym społecznościom korzyści ekonomiczne – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.

Projekt obejmuje wykonanie w latach 2023-2024 budynku kotłowni i montaż kotła gazowo-olejowego o mocy 2,8 MWt wraz z przyłączami. Zakłada się pełną automatyzację jednostek wytwórczych. W ramach przedsięwzięcia zainstalowano także układ ORC (sposób produkcji energii w oparciu o niskotemperaturowe źródła ciepła) o mocy 0,125 MWe. Na terenie zakładu Mahle przewidziana jest także budowa układu kogeneracji o mocy 1,1 MWt. Pozwoli to na jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego. Taki sposób funkcjonowania ciepłowni przełoży się na zmniejszenie zużycia węgla do wytwarzania ciepła, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, m.in. dwutlenku węgla i tlenku siarki. 

Odejście od węgla jest dla Veolii Zachód kluczowe. Podobnie jak w innych lokalizacjach, także w Krotoszynie skupiamy się na tym, by w optymalny sposób odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W ramach projektu dekarbonizacyjnego dostarczymy rozwiązania, które zwiększą efektywność produkcji energii oraz pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska w mieście. Zakończenie prac w latach 2023-2024 pozwoli nam zredukować zużycie węgla o ponad 25 proc. Co więcej, dywersyfikacja paliw istotnie podnosi bezpieczeństwo dostaw ciepła – mówi Wojciech Noga, prezes zarządu Veolii Zachód.

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Krotoszynie to istotny krok w procesie zapewniania jego mieszkańcom bezpiecznych dostaw ciepła i energii. Zwłaszcza w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej, to kluczowa kwestia dla naszego samorządu. Nie można pominąć też aspektu prośrodowiskowego, gdyż wszyscy chcemy, by powietrze, którym oddychamy, było jak najczystsze. Dlatego cieszę się, że nasze cele są zbieżne ze strategią Veolii. Jestem przekonany, że dzięki partnerskiemu podejściu wspólnie je zrealizujemy – mówi Franciszek Marszałek, burmistrz Krotoszyna.