IMG 0006 -

Veolia term w trosce o środowisko i dbałość o czystość powietrza przekazuje kolejne czujniki do miast! Tym razem czujniki pomiaru czystości powietrza Airly trafiły do miasta Kraśnik w dniu 10 grudnia. W imieniu Grupy Veolia term Prezes Zarządu Veolia Wschód – Janusz Lewicki przekazał  2 czujniki  burmistrzowi Kraśnika – Wojciechowi Wilkowi. Czujniki zostały zainstalowane przy ul. Popiełuszki oraz przy Kolejowej.

IMG 0006 1 -