NCBR 4 -

Pod koniec 2023 roku 90 proc. energii w systemie ciepłowniczym na osiedlu Astronomów w Lidzbarku Warmińskim będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Na terenie należącym do Veolii Północ powstanie Ciepłownia Przyszłości wykorzystująca wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego. Pomysłodawcą oraz głównym wykonawcą jest polska firma Euros Energy. Projekt jest realizowany ze środków Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój, dysponowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 31 maja wmurowano kamień węgielny pod tę innowacyjną i ważną dla ciepłownictwa inwestycję.

NCBR -

Doświadczenia zdobyte w Lidzbarku Warmińskim wykorzystamy w innych naszych zakładach. Veolia term, będąca częścią Grupy Veolia, jest obecna w 60 miastach w Polsce. Jesteśmy partnerem dla samorządów, z którymi wspólnie szukamy rozwiązań energetycznych optymalnych dla danej lokalizacji. W każdym mieście ma to odzwierciedlenie w wyborze technologii oraz paliwa, które zastąpi węgiel. Obecnie prowadzimy inwestycje strategiczne, pozwalające na odejście od węgla, w kilkunastu miastach. W naszych działaniach zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców i akceptowalne dla nich warunki dostaw – informuje Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term, spółki zarządzającej grupą, w skład której wchodzi między innymi dostarczająca ciepło w Lidzbarku Warmińskim Veolia Północ.