certyfikat -

W dniu 6.11 Veolia Południe odebrała certyfikat Pilotażowego Klastra Energii w ramach II konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Energii.
Tarnogórski Klaster Energii Cieplnej zlokalizowany został na terenie dwóch najbardziej rozwiniętych gospodarczo gmin w powiecie tarnogórskim. Priorytetem jest rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w strukturze lokalnej produkcji ciepła.  Podstawowe cele to poprawa jakości powietrza poprzez redukcję podstawowych źródeł emisji szkodliwych substancji oraz  implementacja na terenie klastra idei gospodarki cyrkularnej i smart city.

certyfikat -