veolia barometre push 320x245 1 -

Transformacja ekologiczna: czy (nadal) jesteśmy na nią gotowi? Debata na temat ekologii wkroczyła w nową fazę, której celem jest zbudowanie spójnej wizji postępowania.

Mimo że zgadzamy się co do zagrożeń wobec naszej planety i ludzkości, wiemy, że ten temat nadal budzi kontrowersje i dzieli społeczeństwo. Jest wiele propozycji walki ze zmianami klimatu, utratą bioróżnorodności i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, ale wprowadzenie zielonych rozwiązań na dużą skalę rodzi fundamentalne pytanie: Czy jesteśmy społecznie, ekonomicznie i kulturowo na to gotowi?

grafika 469 x 4652 -

Na to pytanie odpowiada Barometr Transformacji Ekologicznej, który został przeprowadzony na próbie reprezentującej ponad połowę światowej populacji na pięciu kontynentach.

Celem Barometru jest rozpoczęcie dyskusji społecznej, której efektem będzie zrozumienie i akceptacja czynników wpływających na transformację ekologiczną oraz wypracowanie konkretnego planu działania.

Barometr Transformacji Ekologicznej: Zasięg badania to aż 26 krajów (5 kontynentów). Uczestniczyło w nim ponad 29 500 respondentów, z każdego kraju reprezentowana była grupa licząca od 1 000 do 2 000 osób. Dobór krajów do badania nie był przypadkowy – kluczowymi kryteriami wyboru były potencjał demograficzny oraz wpływ na emisję gazów cieplarnianych danego kraju. Łącznie kraje uczestniczące w ankiecie zamieszkuje niemal 60% światowej populacji, są one odpowiedzialne za 67% globalnej emisji gazów cieplarnianych i generują 77% światowego PKB.

Główne wnioski:

Planetę dotykają problemy środowiskowe

2/3 światowej populacji czuje się bezbronna wobec zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi lub zanieczyszczeniem środowiska

64% ludzi odczuwa zagrożenie dla swojego zdrowia i czuje się narażona na ryzyko zdrowotne (64% odczuwa problemy zdrowotne, a 58% zgłasza problemy ze zdrowiem psychicznym)

Musimy działać, aby całkowicie zmienić kierunek

65% ludzi uważa, że byliby skłonni zmienić swoje nawyki i zaakceptować nieco wyższe koszty życia, jeśli działania na rzecz środowiska, pomogłyby chronić ich zdrowie

66% populacji jest przekonana, że bierność będzie kosztować ludzkość więcej niż działania na rzecz środowiska

Dekarbonizacja, redukcja zanieczyszczeń i odnowienie zasobów świata:

Ponad 2/3 światowej populacji jest w stanie zapłacić więcej za:

  • energię produkowaną lokalnie z odpadów nienadających się do recyklingu
  • wodę, owoce i warzywa, a tym samym przyczyniać się finansowo do rozwiązań, które zmniejszają zanieczyszczenie wody i gleby
  • 66% ankietowanych (+13% w porównaniu z edycją z 2022 r.), jest skłonnych pić wodę z recyklingu oczyszczonych ścieków, zmniejszając w ten sposób ryzyko niedoboru wody

Co na to Polacy?

88% Polaków jest przekonana, że mamy do czynienia ze zmianami klimatu

70% Polaków czuje się narażonych i podatnych na ryzyko związane ze zmianami klimatu lub zanieczyszczeniem środowiska

61% Polaków uważa, że przyszłość jest nadal w naszych rękach i że mamy wpływ na ograniczenie zmian klimatu i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

61% Polaków uważa, że bierność będzie kosztować ludzkość więcej niż działania na rzecz środowiska