20231205 133530 -

Praca zespołu Veolii term „Dobre praktyki w grupie Veolia term w zakresie przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych (działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy oraz mające na celu poprawę dobrostanu w miejscu pracy)” otrzymała wyróżnienie w kategorii: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Jej autorami są:

  • Krzysztof Rybka, Veolia term SA
  • Krzysztof Bogusz Veolia Północ, Veolia Szczytno
  • Magdalena Antończak, Veolia Wschód
  • Adam Górniak, Veolia Południe
  • Dawid Adamczyk, Katarzyna Krawiec, Veolia Zachód

5 grudnia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nagrodę w imieniu Grupy Veolia term odebrała prezes Magdalena Bezulska, która w imieniu wszystkich laureatów konkursu mówiła o znaczeniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od lat to dla nas priorytet. Poprawiamy standardy, doskonalimy procedury, czerpiemy z doświadczeń zespołu. Dbamy o bezpieczeństwo pracy, bo pracownicy – i ich bezpieczeństwo – są dla nas najważniejsi – mówiła.

Celem konkursu jest promowanie w Polsce BHP oraz projektów, które przyczyniły się do jego poprawy w przedsiębiorstwach.