×

Nazwa zadania: Budowa kotłowni gazowej w Małogoszczu

Numer postępowania: 2022/0142/P/NP

Link do postępowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8796

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia 08.04.2022 r. do godz. 16:00.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Krupińska-Kłąb, tel. 669 450 079, e-mail: katarzyna.krupinska.klab@veolia.com

Attachments