×

Numer postępowania: 2022/0017/P/NP

Termin składania ofert: do dnia 08.02.2022 r. do godz. 15:00.

Link do postępowania na platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServletMP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8489

Osoba do kontaktu: Elżbieta Wiśniewska,

tel.: +48 667 620 242,

e-mail: elzbieta.wisniewska@veolia.com

 

 

Attachments