×

Numer postępowania: 2021/0678/P/NP

Termin składania ofert wstępnych: do dnia 10.12.2021 r. do godz. 12:00.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8268

Attachments