×

Numer postępowania: 2021/0631/P/NP.

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia : 08.11.2021 r. do godz. 16:00.

Link do postepowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8123

Platforma Zakupowa Grupy Veolia w Polsce: https://platformazakupowa.veolia.pl

Attachments