×

Veolia Wschód Sp. z o.o. informuje, że ze względu na rozpoczętą w październiku przebudowę ulic Grecka i Staszica wystąpiła konieczność pilnego przeprowadzenia w sezonie grzewczym prac budowlanych polegających na wymianie sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Greckiej. Ze względu na powyższe wystąpi przerwa w dostawie ciepła z wymiennikowni W-79 w dniach od 21.09.2021 do dnia 23.10.2021. Wyłączenia ciepła dotyczą budynków w Zamościu pod adresami:

  • Grecka 6
  • Grodzka 10
  • Grodzka 2
  • Grodzka 4
  • Ormiańska 1
  • Ormiańska 3
  • Ormiańska 5
  • Ormiańska 9

Wymiana sieci ciepłowniczej zminimalizuje w przyszłości potencjalne awarie.

Veolia dołoży wszelkich starań aby skrócić czas przestoju. Za utrudnienia przepraszamy.