×

Numer postępowania: 2021/0543/P/NP

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia: 17.09.2021 r. do godz. 15:00.

Link do postepowania:
https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServletMP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=7908

Platforma Zakupowa Grupy Veolia w Polsce:  https://platformazakupowa.veolia.pl

Attachments