×

Veolia Południe Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl , lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Planowane efekty projektu:
Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 12 MW
Wartość projektu: 22 187 865 zł netto
Wkład funduszy europejskich: 10 166 319 zł