×

Nazwa projektu: Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 358 kWt oraz 245 kWe w ramach kotłowni w Kluczach

Cel projektu: Celem projektu jest zmniejszenie szacowanej roczny emisji gazów cieplarnianych o (CI34)1464,23 Mg CO2 orazzmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 5019,55 GJ/rok

Wartość projektu: 2 189 400,00 zł z VAT

Wkład Funduszy Europejskich: 798 756,00 zł netto

Veolia Południe Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, jako instytucję zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego służącemu przekazywaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl , lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym