×

Nazwa projektu: Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 358 kWt oraz 245 kWe w ramach kotłowni w Kluczach

Cel projektu: Celem projektu jest zmniejszenie szacowanej roczny emisji gazów cieplarnianych o (CI34)1464,23 Mg CO2 orazzmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 5019,55 GJ/rok

Wartość projektu: 2 189 400,00 zł z VAT

Wkład Funduszy Europejskich: 798 756,00 zł netto