×

„Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/12/2019.08.18 został zatwierdzony Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, który wchodzi w życie 12.09.2019r. z mocą obowiązywania od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.Zatwierdzony Cennik uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 28.12.2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2538 z późn. zm.)”

Attachments