×

Taryfa

Taryfa dla ciepła: Kraśnik, Międzyrzec Podlaski, Zamość, Leżajsk

Taryfa dla ciepła: Świdnik

Cennik

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSD/ZARZ/UCHW/12/2019.08.18 został zatwierdzony Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, który wchodzi w życie 12.09.2019r. z mocą obowiązywania od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.Zatwierdzony Cennik uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 28.12.2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2538 z późn. zm.)

Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu


Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Zarządu Veolia Wschód Sp. z o.o. Nr VWSCH/ZARZ/UCHW/17/2019.12.16 został zatwierdzony Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu, z mocą obowiązywania od 01.01.2020r.

Cennik dla energii elektrycznej w zakresie obrotu

Sprzedaż

Informujemy, że Veolia Wschód Sp. z o.o. została wyznaczona sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Decyzja prezesa URE