×

Biuro Obsługi Klienta udzieli Państwu wszelkich informacji na temat:

  • formalności niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży ciepła;
  • aktualizowania treści zawartych umów w przypadku zmiany danych strony umowy;
  • możliwości korzystania z ciepła systemowego przez cały rok i podłączenia ciepłej wody użytkowej;
  • warunków zmiany zamówionej mocy cieplnej;
  • zasad modernizacji węzłów cieplnych, w tym również rozbudowy węzłów centralnego ogrzewania;
  • świadczenia usług okołociepłowniczych;
  • wystawionych faktur za ciepło;
  • aktualnej taryfy dla ciepła / cen i stawek taryfowych.