×

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 21.07.2021 r. nr OLB.4211.3.2021.TSi została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE- energia elektryczna pod nr 141 poz. 3386 z dnia 22.07.2021 r.. Veolia Wschód Sp. z o.o. wprowadza w/w taryfę do stosowania od 01.09.2021 r.

Taryfa dla ciepła: Jasło