×

Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych we wszystkich spółkach Veolia term S.A. wynosi nie więcej niż 1%.