×

Cena ciepła, którą płaci użytkownik końcowy (odbiorca ciepła), np. w budynku wielorodzinnym zależy od wielu czynników, najprościej jednak jest przedstawić końcową cenę w następujący sposób:
Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania ciepła budynku, które jest związane m.in. ze stanem jego termoizolacji oraz  przeznaczeniem.

Opłaty stałe pokrywają koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła).

1. Opłaty stałe – zależne od zapotrzebowania budynku (mocy zamówionej): – opłata za moc  zamówioną (poz. 3) – opłata za przesył (poz. 4)

2. Opłaty zmienne – związane z faktyczną ilością zużytej energii (ciepła): – opłata zużytą energię (poz. 1) – opłata za przesłaną energię (poz. 2)

Wysokość opłat stałych zależy od wielkości zapotrzebowania ciepła budynku, które jest związane m.in. ze stanem jego termoizolacji oraz  przeznaczeniem.

Opłaty stałe pokrywają koszty utrzymania instalacji i urządzeń służących do produkcji i przesyłu energii (ciepła).

Opłaty zmienne są bezpośrednio zależne od ilości zużytej energii (ciepła) wykorzystywanych na potrzeby ogrzania budynku i pomieszczeń w nim zlokalizowanych oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej.