×

Nazwa zadania: Wykonanie i dostarczenie przyrusztowych koszy węglowych Kraśnik (lewy + prawy RTWK 1,9 do kotła OSR 25)

Numer postępowania: 2022/0338/P/NP

Link do postępowaniahttps://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_ta%20b&demandIdentity=14310

Platforma Zakupowa Grupy Veolia w Polsce: https://platformazakupowa.veolia.pl

Termin składania ofert: do dnia 06.07.2022 r. do godz. 14:00.

Osoba kontaktowa: Elżbieta Wiśniewska, nr tel.: 667 620 242, e-mail: elzbieta.wisniewska@veolia.com.

Attachments