×

Nazwa postępowania: Ocena śladu ekologicznego i wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań
w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla zakładów zlokalizowanych w miejscowościach:
Veolia Południe Sp. z o.o. ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów,
Veolia Południe Sp. z o.o. ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry,
Veolia Wschód Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość,
Veolia Wschód Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1, 21-045 Świdnik,
Veolia Wschód Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, 23-204 Kraśnik.

Platforma Zakupowa Grupy Veolia w Polsce: https://platformazakupowa.veolia.pl

Termin składania ofert: do dnia 01.07.2022 r. godz.13.00.

Attachments