×

Nazwa postępowania : Modernizacja układu odpylania: czopuch komina + kanał K4 w ciepłowni w  Modlinie
 
Numer postępowania: 2022/0307/P/NP

Termin składania ofert wstępnych do 14.06.2022 godz. 11:00