×

Nazwa zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Elektrociepłowni Veolia Wschód Sp. z o.o. Zakład Świdnik

Numer postępowania: 2022/0227/P/NP

Link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.veolia.pl/app/login?errorMsg=jsp.statuses.access

Oferty wstępne należy składać w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 14:00.

Osoba kontaktowa: Elżbieta Wiśniewska, tel. 667 620 242, e-mail: elzbieta.wisniewska@veolia.com

Attachments