×

Nazwa zadania: wymiana kosza węglowego oraz podajnika węgla suwnicy Q=5t – Elektrociepłownia ul. Żwirki i Wigury 1 Zakład Świdnik

Numer postępowania: 2022/0185/P/NP

Link do postępowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8855

Termin składania ofert wstępnych: 19.04.2022 r. do godz. 11.00

Osoba kontaktowa: Elżbieta Wiśniewska, tel. 667 620 242, adres e-mail: elzbieta.wisniewska@veolia.com

Attachments