×

Nazwa zadania: odtworzenie istniejących zbiorników na terenie kotłowni w Lidzbarku Warmińskim na cele ppoż. z istniejącego przyłącza wodociągowego.

Numer postępowania: 2022/0193/P/NP

Link do postępowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=13962

Termin składania ofert wstępnych:  03.05.2022 r. do godz. 16:00.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Krupińska-Kłąb, tel. 669 450 079, adres e-mail: katarzyna.krupinska.klab@veolia.com

 

Attachments