×

Nazwa zadania: Modernizacja komina żelbetowego H=82,5w Jarocinie c26 ul. Węglowa 3-5

Numer postępowania: 2022/0185/P/NP

Link do postępowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8873

Termin składania ofert wstępnych: 20.04.2022 r. do godz. 13:00.

Osoba kontaktowa:  Elżbieta Wiśniewska, tel. 667 620 242, adres e-mail: elzbieta.wisniewska@veolia.com.

Attachments