×

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Nazwa postępowania: Wymiana przegrzewacza pary na kotle OR 32 nr K1

Numer postępowania: 2022/0183/P/NP

Termin składania ofert : 27.04.2022

Link do postepowania: https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8858

Platforma Zakupowa Grupy Veolia w Polsce: https://platformazakupowa.veolia.pl