×

Nazwa postępowania : Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz parcelacja węzła grupowego w Trzebini  tj. Wymiana sieci „Metalurgiczne” oraz Parcelacja węzła grupowego

Numer postępowania : 2022/0041/P/P

Termin składania ofert wstępnych do 13.05.2022 godz. 10.00