×

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Nazwa postępowania: Modernizacja części ciśnieniowych kotłów w Veolia Wschód

Numer postępowania  2022/0184/P/NP

Link do postępowaniahttps://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8857

Platforma Zakupowa Grupy Veolia w Polsce:  https://platformazakupowa.veolia.pl