×

Nazwa zadania: Wykonanie elewacji budynku kotłowni gazowej Szarych Szeregów 2e w Chrzanowie.

Numer postępowania: 2022/0023/P/NP

Oferty wstępne na platformie zakupowej należy składać w terminie do dnia 03.02.2022 r. do godz. 15:00.

Link do postępowania: 
https://platformazakupowa.veolia.pl/servlet/HomeServlet MP_module=erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=8474

Attachments