×

Veolia Wschód Sp. z o.o. informuje, że od dnia 07.09.2020 r. w godzinach 7ºº – 14ºº w dni robocze rozpoczyna uzupełnianie wody w instalacjach odbiorczych c.o.  Prosimy o zakończenie prowadzonych na instalacjach robót lub odcięcie zaworami głównymi budynków, których instalacja wewnętrzna nie jest jeszcze przygotowana do napełniania.   Uzupełnianie nadzoruje Pogotowie Veolia Wschód Zakład Zamość numer 600 090 709 lub 993. Informacje na bieżąco będą umieszczane na stronie www.veoliaterm.pl