menu
Veolia Term

Działalność

Wszystkie usługi, jakie oferują spółki Grupy Veolia term realizowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Głównym obszarem działalności Veolii term - jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Obecnie Veolia term jest właścicielem 20 miejskich systemów ciepłowniczych (zarówno źródło jak i sieć) oraz dwóch elektrociepłowni. Dostarcza ciepło odbiorcom w 21 miastach.