menu
Veolia Term

Spółki Zależne

Grupę Veolia term tworzy obecnie Veolia term S.A. i 6 spółek zależnych. 

Dostarczamy ciepło w ponad 20 miastach.
Łączna produkcja wynosi blisko 5 milionów GJ energii cieplnej rocznie.

Wszystkie spółki Veolia term oferują:


Efektywne rozwiązania w budynkach:

 

 • bezpieczeństwo
 • komfort
 • nowoczesność
 • poszanowanie środowiska
 • optymalizacja kosztów
 • budynki użyteczności publicznej
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • obiekty przemysłowe
 • biurowce
 • centra handlowe
 • klienci indywidualni
 • modernizacja
 • budowa
 • eksploatacja
 • współfinansowanie


Oferta na dostawę ciepła systemowego:
 

 • węzły cieplne
 • kotłownie
 • instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 • modernizacja
 • budowa
 • eksploatacja
 • współfinansowanie